GIỚI THIỆU MIVIKO

 

Từ tháng 04.2021 công ty MIVIKO ISOTECH chính thức đổi tên thành: 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG & CÔNG NGHIỆP MIVIKO

 

CERTIFICATES

CHỨNG CHỈ ĐỘC QUYỀN TẠI CHÂU Á của 2 công ty sản xuất hóa chất từ CHLB Đức: MIVIKO ISOTECH & Seel Partner GmbH

 

 

Danh mục

Back to top